Qui som?

Habitatge Social és una eina col·lectiva que forma part de l’Oficina d’Habitatge. Es dedica a l’assessorament i acompanyament legal en problemàtiques i opcions d’habitatge com són l’okupació, cessió d’ús o deutes hipotecaris, entre d’altres.

Ofereix aixopluc i protecció jurídica legal mitjançant l’eina de la Xarxa d’Usuàries d’Habitatge Social, destinada tant a recursos públics de la CIC com a PAICS d’habitatge. Protegeix el dret a l’habitatge i fomenta accions destinades a l’obtenció de recursos d’habitatge per a sòcies i socis de la CIC, així com a activistes afins en primera instància.

En una segona línia d’actuació es podria també dir que Habitatge Social pot tenir una “branca” sinó assistencial, sensible amb les persones i col·lectius en estat de necessitat i afins a la Revolució Integral.

En un futur, i com a recurs públic de la CIC, es pot contemplar el fet d’ésser “filtre” o aval de les accions col·lectives  en cas de gestionar aquest tipus de recursos (edificis urbans col·lectivitzats, etc., tot respectant l’autonomìa de cada col·lectiu )