Qui Som

Habitatge Social treballa per a garantir una vivenda accesible a tots, dintre al marc del Sistema Públic Cooperativista. Es dedica a l’assessorament i acompanyament de tots tipus en problemàtiques i opcions d’habitatge com són la cessió d’ús, masoveries, autoconstrucció o deutes hipotecaris, l’okupació, entre d’altres.

Ofereix aixopluc i protecció jurídica legal, destinada tant a recursos públics de la CIC com a PAICS d’habitatge i a la societat en general. Protegeix el dret a l’habitatge i fomenta accions destinades a l’obtenció de recursos d’habitatge per a sòcies i socis de la CIC, així com a activistes afins en primera instància.

En una segona línia d’actuació es podria també dir que Habitatge Social pot tenir una “branca” sinó assistencial, sensible amb les persones i col·lectius en estat de necessitat i afins a la Revolució Integral.

En un futur, i com a recurs públic de la CIC, es pot contemplar el fet d’ésser “filtre” o aval de les accions col·lectives  en cas de gestionar aquest tipus de recursos (edificis urbans col·lectivitzats, etc., tot respectant l’autonomìa de cada col·lectiu )